شهرداری اصفهان

زبان محتوای تگ: 
فارسی

شهردار اصفهان در این دیدار گفت که دوازدهمین سال خواهرخواندگی اصفهان با شهر داکار با پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک اصفهان و سنگال همزمان شده است.

"سالیو نیانگ دینگ" سفیر سنگال در ایران نیز گفت: تلاش من و سفیر ایران در سنگال این است که مردم دو کشور شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنند تا توسعه روابط بهتر و راحت‌تر انجام بگیرد.

برچسب‌ها

1400-04-21 - 12:59

1400-04-08 - 12:16

1400-04-08 - 09:22

1400-03-13 - 15:22

1400-03-10 - 11:38

1400-03-10 - 11:33

صفحه‌ها