برگزاری اولین جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک

 

اولین جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، مدیرعامل و معاونان سازمان مدیریریت پسماند شهرداری اصفهان، رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، مدیر اداره رفاه، تعاون و ورزش شهرداری اصفهان و دیگر اعضای این ستاد برگزار شد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه تولید و مصرف پلاستیک یکی از مهم ترین شاخص های مرتبط با محیط زیست است، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند توجه ویژه به مبحث پلاستیک از مبدأ تولید تا مقصد مدیریت و پردازش داشته و اقدامات زیرساختی و فرهنگی مختلفی را برای کاهش آسیب های جدی این معضل زیستی برنامه ریزی کرده است.

رحیم محمدی ادامه داد: برنامه ریزی برای مدیریت پسماند چه درکارخانه پردازش در قالب بازیافت و چه در سطح شهروندان به صورت فعالیت های آموزشی برای کاهش تولید و مصرف پلاستیک همه می تواند الگوی عملکردی ما در روند کلی مدیریت پسماندها باشد و لزوم نگاهی کاربردی به این مبحث را نشان می دهد.

وی حضور اعضای ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پلاستیک را نقطه قوتی برای پخته تر شدن تصمیمات و تعمیم نگاه کارشناسانه در زمینه مدیریت تولید و مصرف پلاستیک در همه بخش ها دانسته و افزود: تدوین ساختار عملیاتی، اجرایی و راهبردی به منظور طراحی مسیر با هدف اثربخشی در محیط زیست و مجموعه کاری رویکردی است که به واسطه آن می توانیم اقدامات خوبی در زمینه کاهش پلاستیک و بهینه سازی مصرف آن انجام دهیم.

در ادامه این نشست بندهای شیوه نامه اجرایی این ستاد و مسئولیت دستگاه های مختلف در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مطابق با رویه اجرایی تعریف شده، اقدامات مربوطه انجام و در جلسات بعدی گزارش اقدامات ارائه شود.کد محتوا 32401