سال جهش تولید
خدمات شهر در یک نگــاه

خدمت : انتقادات و پیشنهادات

مناقصه و مزایده ها

ورود به سامانه

فرصت های سرمایه گذاری

ورود به سامانه

سامانه 137

ورود به سامانه

تور مجازی

ورود به سامانه
  • بمنظور ایجاد ارتباط دوسویه شهرداری با مردم در جهت ارتقاء سطح خدمات و رضایتمندی آنان و شنیدن انتقادات و پیشنهادات شهروندان در حوزه های مختلف مرتبط با وظائف شهرداری، راه های ارتباطی مختلفی از طریق بستر فضای مجازی، تلفن و ... در سطوح مختلف ایجاد گردیده است.
    لیست خدمات وابسته به خدمت انتقادات و پیشنهادات به شرح زیر است: